Ryggsmärtor

Ryggsmärtor

Ryggsmärtor är vanliga och samhällets kostsammaste enskilda åkomma. Så kallade ryggskott (akut lumbago) är ett smärtsamt, men i regel ofarligt tillstånd. Många blir snabbt bra, men återfall är dessvärre vanliga. Enskilda gånger förvärras tillståndet till ischias eller utvecklar sig till ett kroniskt tillstånd med återkommande återfall eller kroniska smärtor.

Vanliga symptom

Ryggvärk kan uppstå akut eller gradvis. Till de vanligaste symptom hör smärtsam och stel korsrygg som oftast är värst på morgonen och när man sitter. Oftast känns det bättre när man går eller ligger. Ryggen kan även kännas ostabil och smärtorna är ofta koncentreade runt höft och ben. Ibland blir ryggen sned för att undgå den värsta smärtan.

Vanliga orsaker

Orsakerna till akuta ryggsmärtor är många och ibland komplexa. Därför måste förebyggande åtgärer och behandling anpassas individuellt och ses ur ett helhetsperspektiv. Vanliga utlösande faktorer är snöskottning, tunga lyft och ommöbleringar. Andra riskfaktorer inkluderar felaktig hållning, dålig arbetsmiljö, övervikt, rökning, fel och överbelastningar, psykiska belastningar och vantrivsel. Ryggont kan även bero på ärftlighet och minskad fysisk aktivitet.

Omfattning och varaktighet

Nästan alla har haft ont i ryggen någon gång och 4-5 personer har ont någon gång i livet. Hälften av oss har haft symptom det sista året. 1 av 10 har ryggsmärtor just nu. Hos de flesta är ryggvärken åtekommande efter att man har drabbats första gången. Ibland kommer den tillbaka ofta och regelbundet medan hos andra försvinner den och återkommer långt senare.
Om du däremot inte visar tecken på hjärtsjukdom eller att läkare konstaterat att så inte är fallet, kan en kiropraktor undersöka om undersaken till smärtan ligger i muskel- och ledsystemet. Om kiropraktorn misstänker att smärtan kan beror på andra orsaker, som till exempel känsliga luftvägar eller hjärta, kommer du att bli återremmiterad för ytterligare undersökningar hos läkare.

Diskbråck

Diskbråck innebär att den stödjedämpande skivan mellan ryggradens kotor brister. När disken buktar ut kan den trycka mot nervrötterna i ryggradskanalen och man känner smärta. I de flesta fall bildas diskbråcket utan att du gjort något särskillt. I enstaka fall kan det bero på att du till exempel har lyft tungt, vridigt eller böjt ryggen på särskilt olyckligt sätt. Många har diskbråck som inte ger några besvär. Diskbråck i ländryggen kan på verka ischiasnerven och ge ischiassmärta.

Diskbråck läker oftast ut av sig självt, oftast efter några månader. Behandlingen, som går ut på att lindra smärtan, består i första hand av smärtstillande och antiinflammatoriska mediciner som med fördel kan kombineras med behandling av kiropraktor.

Kiropraktisk behandling

Vid valet av behandlingsstrategi, lägger kiropraktorn stor vikt vid att se patienten som helhet. Samarbete mellan olika terapeuter kan vara av nytta. Kiropraktorn använder en rad olika metoder och tekniker för att återupprätta normal funktion i leder, muskler, bindväv och nervsystem och därmed minska smärtan. Huvudsakligen använsd händerna vid behandlingen.

Detta kan du göra själv

  • Vid akut värk i ryggen bör du försöka hitta ett så smärtfritt läge som möjligt för att kunna slappna av. Börja med försiktiga rörelser med denna ställnng som utgångspunkt. Det är bra att börja gå så snart du klarar av det.
  • Växla mellan rörelse och avlastning i smärtfria ställningar. På detta vis klarar du bättre av att röra på dig utan att för den skull överdriva. Gå hellre flera korta promenader än en lång.
  • Ju snabbare du kommer i rörelse, desto snabbare blir du bra. En värktabelett eller is/kyla kan dämpa smärtan.

  • Det här kan du göra för att förebygga

    Motionera. En halvtimmes daglig promenad, hellst på varierat mjukt underlag, smörjer ryggen. Variera arbetsställningen och ha en god ergonomi. Att regelbundet låta din kiropraktor se över ryggen innan du får ont hjälper många människor att minimera värk och återfall.

    Om du inte snabbt blir bättre i ryggen

    Uppsök kiropraktor. Vänta inte för länge. När du har smärtor eller om du är osäker på om något är fel på ryggen, avgör kiropraktorn om behandling är nödvändig. Du får också goda råd till självhjälp.