Nacksmärtor

Nacksmärtor

Nära hälften av alla kiropraktorpatienter söker hjälp för nackproblem. Nackens funktioner är komplicerade och spelar en central roll i rörelseapparaten. Finmekaniken består av ett invecklat samspel mellan leder, känslig djup muskulatur, samt stora delar av nervsystemet. Vi är därför helt beroende av att nackens finmekanik är intakt för att hålla oss i balans, utföra precisa rörelser och orientera oss efter sinnesintryck från syn och hörsel. Nacksmärtor indelas vanligtvis i akuta och kroniska nacksmärtor.

Akuta nacksmärtor

Ett akut nackspärr uppstår vanligen plötsligt och utan någon yttre orsak eller direkt skada. Ofta har låsningen bakomliggande orsaker som har utvecklat funktionsstörningar i nackens muskler och leder under en längre tid.

Orsakerna kan vara

 • Spänningar på grund av stress, intensiv koncentration under en tid, irritation, buller, dåliga ljusförhållanden.
 • Problem med synen. Anstränger du ägonen får du atomatiskt problem med nackmuskulaturen.
 • Obekväma arbetsställningar.
 • Statiskt och ensidigt arbete.
 • Drag, speciellt från ena sidan (till exempel luftkonditionering i bilen).
 • Dålig säng, madrass, kudde etc.

 • Vanliga symptom vid nackspärr

 • Nacken låser sig plötsligt och blir stel och smärtar.
 • Man vaknar med med svårigheter att röra huvudet på morgonen.
 • Smärtan sitter ofta i en bestämmd punkt i nacken eller bröstrygg.
 • Ofta vill man hålla huvudet stilla för at undvika smärta.
 • Svårt att vrida på huvudet eller böja till sidan utan att samtidigt vrida på hela kroppen.
 • Smärtorna kan vara intensiva (omöjligt att lyfta huvudet utan att hjälpa till med armarna).
 • Smärtorna förvärras ofta under de första 1-2 dagarna, för att sedan gradvis bli bättre.
 • Några blir snabbt bra medan för andra kan stelheten hålla i sig i veckor eller månader.
 • Nackskador

  Nackskador uppstår när nacken utsäts för en yttre kraft eller olycka, som till exempel pisksnärtskada/whiplashskada eller påkörning bakifrån, fall och idrottskador, slag mot huvudet eller ansiktet etc. Vid misstanke om skelettskador bör även nacken röntgas.

  Kroniska nacksmärtor

  Om nacksmärtorna varar mer än 3 månader säger man att smärtorna är kroniska. Kroniska smärtor efter nackskador är vanligt. Många blir naturligt nog rädda för att röra nacken efter en skada eller når in i en ond cirkel med ett selt onaturligt rörelsemönster för att slippa smärta. Därför avråder man idag användande av nackkrage efter akuta skador. En skada i nacken kan utveckla sig till flera olika smärtsymptom. Förutom nacksmärtor kan man uppleva smärta mellan skulderbalden, i ryggen eller utstrålande smärtor i skuldra och arm. Men även yrsel, domningar, huvudvärk och ansikssmärtor kan förekomma. Detta leder ofta till trötthet och dålig sömn.

  Cervikogen huvudvärk

  En form av huvudvärk som orsakas av funktionsstörningar i nackans översta leder som ger huvudvärk, nacksmärtor, och en stel muskulatur i övre delen av halsryggen.

  Cevikobrachialgi

  När nervrötterna nederst i nacken kommer i kläm som följd av diskbråck och eller förkalkningar efter åldersförändringar, kan intensiva smärtor uppstå ut i armen. Jämför med ischiassmärtor.

  Kiropraktisk behandling

  De flesta nacksmärtpatienter har stor hjälp av kiropraktorbehandling. Vid valet av behandlingsstrategi lägger kiropraktorn stor vikt vid att se patienten som helhet. Samarbete mellan olika terapeuter kan vara till nytta. Kiropraktorn använder en rad olika metoder och tekniker för att återupprätta normal funktion i leder, muskler, bindväv, nervsystem och därmed minska smärtan. Huvudsakligen används händerna vid behandlingen. Kiropraktorn är utbilad i nackens mekanik och vet vilken behandling som är lämplig. En kiropraktor kan även hänvisa till annan professionell hjälp, om problemet inte anses komma från lederna och muskler. Nyare forskning visar att en tidig, aktiv behndlingsform är efektfull.

  Detta kan du göra själv

 • Vid akut nackspärr och skador, kan kylbehandling ge lindring och dämpa inflammationen i leder och muskler.
 • Koncentrera dig på att slappna av, så naturligt spom möjligt, även om det gör ont.
 • Ju snabbare du kommer i rörelse, desto snabbare blir du bra. En värktablett eller is/kyla kan hjälpa mot smärta och inflammation..
 • Detta kan du göra själv

  Efter en nackskada

  Ta kontakt på ett tidigt stadium. På så sätt får du hjälp att återgå till normal funktion samt hjälp med att förebygga möjlig utveckling av kroniska smärtor.

  När du har smärtor eller är osäker om något är fel med nacken

  Kiropraktorn undersöker dig för att komma fram till vad som är fel. Observera! Har du hög feber och uttalade smärtornär du böjer nacken, bör du snarast uppsöka läkare i händels av hjärnhinneinflammation.

  När du inte snabbt blir bättre i nacken

  Kiroprakorn gör en värdering om du behöver behandling eller hänvisar annan specialist.