Huvudvärk

Huvudvärk

Huvudvärk beror sällan på en allvarlig underliggande sjukdom, men kraftig och ihållande huvudvärk skall tas på allvar. Detta gäller speciellt barn och personer som plötsligt eller gradvis får huvudvärk utan att alldrig haft besvär tidigare.

Vanliga symptom

Huvudvärk följs ofta åt av andra symptom som krasslighet, illamående, trötthet, öronsus, orkeslöshet och koncentrationssvårigheter. Återkommande huvudvärk kommer i det långa loppet att påverka humöret. Många blir irriterade, deprimerade och /eller håglösa.

Huvudvärk är som alla andra smärtor ett meddelande om att något kan vara fel.
Källan till smärtan är ofta funktionsstörningar i nackens muskler och leder. En och samma patient kan ha flera typer av huvudvärk. Dessa kan gå över i varandra eller likna varandra. Exempelvis kan det börja med en spänningshuvudvärk utlöst av hög fysisk eller psykisk belastning. Om smärtan får fortsätta kan nackhuvudvärk bli nästa steg, som dessutom kan utlösa migrän. Ett annat exempel är patienten med kraftig spänningshuvudvärk, som efterhand utvecklar kroniskt medicininducerad huvudvärk. Se förklaring nedan.

Vanliga typer av huvudvärk


Spänningshuvudvärk, även kallad stresshuvudvärk
 • Smärtan känns på huvudets båda sidor.
 • Värken börjar ofta som muskelspänningar i nacke och skuldra och sprider sig till bakhuvudet och fram mot pannan. Känns ofta som ett stramt band.
 • Vanligtvis förekommer inget illamående eller någon förvarning.

 • Spänningshuvudvärk, även kallad stresshuvudvärk
 • Orsak är oftast funktionsstörningar av nackens leder, som kan förvärras vid onatuliga nackställningar eller rörelser.
 • Kan förvärras av oturliga nackställningar eller rörelser.

 • Migrän
 • Förvarnas ofta med karaktäristiska synrubbningar så som flimmer, prickar eller blixtsken.
 • Smärtan känns pulserande och som regel bara på en sida av huvudet.
 • Vanligtvis är smärtan intensiv och den förvärras vid ansträngning.
 • Illamående och överkänslighet för ljus och ljud hör till bilden.

 • Medicinskt inducerad huvudvärk
 • Långvarigt och intensivt bruk av smärtstillande mediciner är en av det vanligaste orsakerna till kronisk huvudvärk.
 • Regelbundet användande minst 10 dagar per månad minst 3 månader i rad ökar risken kraftigt för att utveckla kronisk huvudvärk.

 • Cervikogen huvudvärk
 • En form av huvudvärk som beror på funktionsstörningar i nackens översta leder. Den ger även nacksmärtoroch stram muskulatur i övre delen av nacken.
 • Vanliga orsaker

 • Funktionsstörningar i nacken muskler och leder.
 • Huvud- och nackskador(bland annat pisksnärtsskador)
 • Spänningar i käkar och bettfel.
 • Stress.
 • Biverkning av läkemedel.
 • Personer med migrän har en nedärvd överkänslighet i nervsystemet.
 • Menstruation och andra hormonella förändringar speciellt hos dem med migrän.
 • Hjärnskakning.
 • Ovanliga typer av huvudvärk.

  Hortons huvudvärk är en ovanlig och invalidiserande huvudvärk som oftast drabbar män. Huvudvärk kan också bero på annan sjukdom. Till exempel vid infektion med feber, högt blodtryck, förgiftningstillstånd eller cystor/hjärntumörer.

  Kiropraktisk behandling

  Många huvudvärkspatienter har stor nytta av kiropraktorbehandling. Vid valet av behandlingsstrategi, lägger kiropraktorn stor vikt vid att se patienten som helhet. Samarbete mellan olika terapeuter kan vara va nytta. Kiropraktoen använder en rad olika metoder och tekniker för att återupprätta normal funktion i leder, muskler och bindväv och nervsystem och därmed minska smärtan och därmed minska smärtan. Huvudsakligen används händerna i behandlingen. För patienter med kronisk huvudvärk, kan regelbundna uppföljande behandlingar vara ett tryggare behandlingsalternativ, än ett långvarit bruk av smärtstillande läkemedel.

  Detta kan du göra själv

 • Sträva efter en sund och regelbunden livsstil.
 • Sök välbefinnande och undvik stress i vardagen.
 • Håll dig i god fysisk form.
 • Om du regelbundet använder smärtstillande tabletter bör du succesivt försöka sluta med detta under en period (några veckor). Om du har medicin nducerad huvudvärk kommer du märka att du blir bättre efter en tid.